Онлайн обучение: „ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ СДЕЛКИТЕ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ДОПК“

150.00 лв. 120.00 лв. с включено ДДС