Онлайн семинар: „НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. ВИДОВЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ. ПРИЕМАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА“

180.00 лв. с включено ДДС