Онлайн семинар: „СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА И ПРАКТИКА НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

150.00 лв. 120.00 лв. с включено ДДС