Онлайн семинар: „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА. ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ СМЪРТ ИЛИ УВРЕЖДАНЕ ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ“

160.00 лв. 130.00 лв. с включено ДДС