Семинар: „ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА И ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА“

390.00 лв. с включено ДДС