Семинар: „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД. ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА“

390.00 лв. с включено ДДС