Семинар: „ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА. ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА И ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ“

390.00 лв. с включено ДДС