Онлайн курс: „МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ“

160.00 лв. 130.00 лв. с включено ДДС