Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ“

180.00 лв. 140.00 лв. с включено ДДС