Онлайн семинар: „ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ФОРМА, ВАЛИДНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. РАЗЛИКА МЕЖДУ ТРУДОВ ДОГОВОР И ДОГОВОР ПО ЗЗД И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН“

180.00 лв. 140.00 лв. с включено ДДС