Онлайн семинар: “ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС”

130.00 лв. с включено ДДС

Допълнителна информация

Избор на типа на семинара

Присъствено, Онлайн