Онлайн семинар: „ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ ДЕЛИКТ В ПРАКТИКАТА НА СЪДИЛИЩАТА И В ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА НА ВКС. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №3/2021Г. ОТ 13.01.2023Г. НА ОСГТК НА ВКС В КОНТЕКСТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА“

150.00 лв. 120.00 лв. с включено ДДС