Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП“

150.00 лв. с включено ДДС