Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗУТ. ИЗМЕНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ“

120.00 лв. 90.00 лв. с включено ДДС