Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

2 и 3 декември 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – икономист, главен експерт в екипа, отговорен за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризъм в АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

8 и 9 декември 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА С ЦАИС ЕОП“

10 декември 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн обучение: „ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“

16 декември 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: „ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (FINTECH). ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ“

17 декември 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ХРИСТО НИХРИЗОВ - Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo“

Онлайн семинар: „ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ“

20 януари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р БОРЯНА МУСЕВА – адвокат, преподавател по международно частно право

Онлайн обучение: „ПРАВНА УРЕДБА НА КРИПТОВАЛУТИТЕ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И БЪДЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ“

21 януари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектори: адв. ГИНКА ХРИСТОВА – външен affiliate преподавател към Hаrvard University и СЛАВИ ТАНКЕИН – юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност

Онлайн обучение: „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ“

26 януари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: МАРИНА МУЧАКОВА - Данъчен консултант

Онлайн курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

27 и 28 януари 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ