Онлайн обучение: „ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ“

16 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Онлайн семинар: „НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ“

19 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: aдв. ЖУЛИЕТА МАНДАЖИЕВА, LL.M. – експерт в областта на технологичното право

Онлайн обучение: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП В КОНТЕКСТА НА 6-ТА AML ДИРЕКТИВА“

21 април 2021 г., 09.30 - 14.00 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

Онлайн курс: „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ“

22 и 23 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн обучение: „ПРОМЕНИ В ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“

26 и 27 април 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане

Онлайн обучение: „ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЯВАНЕ НА ИСКОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ИЗМЕНЕНИЕ НА ИСКОВЕ ПО ГПК“

28 и 29 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн обучение: „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА“

10 и 11 май 2021 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА и д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

Онлайн семинар: „ПРАВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ. ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА. ДИСТАНЦИОННО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ. ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА РАБОТА С ЕПЕП“

13 и 14 май 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектори: СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд и ГЕОРГИ РАДКОВ - Системен администратор

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

17 май 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн обучение: „ИЗКУСТВОТО ДА КОМУНИКИРАМЕ – С МАДЛЕН АЛГАФАРИ“

19 май 2021 г., 14.00 - 17.15 ч.
Онлайн
Водещ: МАДЛЕН АЛГАФАРИ - психотерапевт, писател, преподавател, режисьор

Онлайн обучение: „ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО АПК И ДОПК“

19 май 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ“

20 май 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ - Началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР

Онлайн обучение: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

21 май 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - Съдия в Апелативен съд – София

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

27 и 28 май 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн семинар: „РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА – С МАДЛЕН АЛГАФАРИ“

28 май 2021 г., 14.00 - 17.30 ч.
Онлайн
Лектор: МАДЛЕН АЛГАФАРИ - психотерапевт, писател, преподавател, режисьор