EXPERT EVENTS е водещ организатор на експертни семинари в България, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Стартирахме през 2008 г. и нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти!

Годишно провеждаме над 100 обучения, с повече от 4000 участници.

EXPERT EVENTS подбира и работи с най-добрите лектори – признати експерти и професионалисти, с богат практически опит и силни умения за взаимодействие и работа с аудиторията на семинарите.

Специализирани сме в провеждането на обучения в областите: Право, Законодателни промени, Мениджмънт, Корпоративни финанси, Обществени поръчки, Данъчно облагане. В програмите на семинарите залагаме на практическия подход, разглеждането на множество казуси, дискусиите – лектор, участници и привеждането на примери от практиката.

Чрез експертните семинари които организира, EXPERT EVENTS съдейства за подобряването на диалога между представителите на бизнеса, другите организации и публичната власт и способства за установяването и развиването на комуникация между представителите на тези организации. Много от участниците на нашите семинари развиват професионални връзки помежду си, създават нови партньорства и бизнес взаимоотношения.

Визията ни за бъдещето е да задържим и развием позицията си на предпочитания от бизнеса и публичната власт организатор на експертни семинари в България, чрез повишаване на интензитета и обхвата на нашите събития, отлично познаване на тенденциите и промените в експертните области, в които работим и чрез запазване на високото качество на семинарите и професионализма на нашите лектори.