Предстоящи семинари

Онлайн семинар: „ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ“

6 март 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Практически курс: „КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ“

7 март 2024 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС“

11 март 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн семинар: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ: ПРИХВАЩАНЕ СЪС ЗАЛОЖЕНО ВЗЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ СПРЯМО ПРИОБРЕТАТЕЛ НА ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО, ПРОБЛЕМИ НА ВПИСВАНЕТО НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ“

12 март 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – юрист, специалист по въпросите на правния режим на особените залози

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

13, 14 и 15 март 2024 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и Д-р АЛЕКСАНДЪР КИРКОВ

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН AML КУРС“

18, 19 и 20 март 2024 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Обучител: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн семинар: „НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. ПРИЕМАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ. ВИДОВЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ“

21 март 2024 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕДНОСТРАННО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

22 март 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА. ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ СМЪРТ ИЛИ УВРЕЖДАНЕ ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ“

25 март 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ИЛИЯНА СЪБИНОВА – адвокат, експерт в областта на трудовото право, хоноруван асистент по трудово право в УНСС

Семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ПРАКТИКА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ“

26 - 30 март 2024 г., МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ!
Рим, х-л River Palace ****
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

26 и 27 март 2024 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн семинар: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА“

29 март 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

2 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА – адвокат, с дългогодишен опит в областта на правната уредба на устройството на територията и строителството

Онлайн обучение: „НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА УСТОЙЧИВОСТТА – ESRS“

4 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: FLORENCE WIJSBROEK / ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА - председател на Балкански институт за устойчиво развитие

Онлайн обучение: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ“

5 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – НОВИЯТ АКТ ЗА ДАННИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ“

8 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА – Държавен експерт в Комисията за защита на личните данни

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ В ГРАЖДАНСКОТО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ ПО ГПК. ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“

10 април 2024 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн обучение: „НОВАТА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛИЦАТА В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 9Б ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

12 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн семинар: „СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД“

19 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. ВИДОВЕ ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

22 април 2024 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“

23 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн курс: „УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ“

24 и 25 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн курс: „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ“

22 и 23 май 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Семинар: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

26 - 30 май 2024 г.
Прага, х-л Barcelo Occidental Praha Five****
Лектор: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА