Предстоящи семинари

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА“

14 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ“

16 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ - Началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР

Онлайн обучение: „ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ“

19 и 20 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ. ПРОМЕНИ В ЗДДС“

21 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: МОНИКА ПЕТРОВА – Методолог по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в Националната агенция за приходите

Онлайн семинар: „НОВ АКТ ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1031)“

27 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн курс: „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ“

28 и 29 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн семинар: „СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, ДЯЛОВЕ В ООД И АКЦИИ“

30 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. НОРМАТИВЕН РЕЖИМ, ПОНЯТИЯ И СИСТЕМИ“

3 и 4 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн обучение: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА. РЕГУЛАЦИЯ НА CROWDFUNDING. BEAМ ПАЗАР“

6 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектори: aдв. БОРИС ТЕКНЕДЖИЕВ - съдружник в Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” и д-р ВИКТОР ТОКУШЕВ - учредител и управляващ съдружник на АД „Токушев и съдружници”

Онлайн семинар: „ПРАВНИ АСПЕКТИ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ“

7 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: Адв. АТАНАС КОСТОВ - Управляващ съдружник на правна кантора "Юсаутор"

Онлайн семинар: „ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА“

10 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ“

12 октомври 2022 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС“

14 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн семинар: „ИСКОВЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

17 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ. АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА ДАНЪЧНА ЗАЩИТА“

20 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектори: адв. АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ – старши сътрудник в Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ и адв. ЛЮБОМИР ТАБАКОВ – старши асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“

Онлайн обучение: „ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА“

27 и 28 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн обучение: „НОВА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

17 и 18 ноември 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

22 и 23 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн обучение: „УНИТАРЕН ПАТЕНТ. ЕДИНЕН ПАТЕНТЕН СЪД. НОВОСТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА УРЕДБА НА ПАТЕНТИТЕ“

25 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА