Предстоящи семинари

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. ПИЛОТНА УРЕДБА НА ПАЗАРНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ, ОСНОВАНИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ РЕГИСТЪР“

2 октомври 2023 г., 09.30 - 11.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: МАРТИНА САВЧЕВА – юрист, главен експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В КИБЕРСИГУРНОСТТА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ХАКЕРСКИ АТАКИ“

3 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ - Началник на отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване“ в дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР

Сертификационен курс „УСПЕШНИЯТ МЕНИДЖЪР“

4 и 5 октомври, 11 и 12 октомври, 18 и 19 октомври и 25 и 26 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Обучители: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант, ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор, ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ - Психолог и обучител и ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ - Експерт по корпоративни финанси

Онлайн семинар: „ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ТЪРГОВСКИЯТ РЕГИСТЪР СЛЕД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2023 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2020 Г., ОСТК, ВКС“

6 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Присъствено обучение: „ЗАЩИТА ПРИ ПРОЦЕСУАЛНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО“

9 октомври 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ“

9 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – юрист, специалист по въпросите на правния режим на особените залози

Онлайн обучение: „НОВА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ“

10 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: адв. ГИНКА ХРИСТОВА – външен affiliate преподавател към Hаrvard University

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

16 и 17 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн семинар: „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. ВИДОВЕ ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

20 октомври 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

„КУРС ЗА ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ“

23 и 24 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р МАРГАРИТА ХУБЕНОВА-ПОПОВА – юрист, сертифициран професионалист по защита на личните данни, консултант по Закона за защита на лицата, подаващи информация за нарушения

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ“

23 октомври 2023 г., 14.30 - 16.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Практически курс: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

27, 28 и 29 октомври 2023 г.
гр. Велинград, ARTE Spa&Park Hotel *****
Лектор: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании

Онлайн семинар: „ПРАВЕН АНАЛИЗ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БИЗНЕС (LEGAL DUE DILIGENCE)“

30 октомври 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн семинар: „СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД“

31 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ“

1 ноември 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ“

2 ноември 2023 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Практически курс: „КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ“

3 ноември 2023 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

6, 7 и 8 ноември 2023 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и Д-р АЛЕКСАНДЪР КИРКОВ

Онлайн семинар: „ESG РЕГУЛАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА (CSRD)“

9 ноември 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Доц. д-р МАРИНА СТЕФАНОВА - директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление" към СУ „Св. Климент Охридски", председател на Българската асоциация на специалистите по устойчивост (БАКСОС)

Онлайн обучение: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

10 ноември 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН AML КУРС“

15, 16 и 17 ноември 2023 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Обучител: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн курс: „УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ“

20 и 21 ноември 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Мастър Клас: ОСВОБОДИ УСПЕХА! ЛИДЕРСТВО, СТРАТЕГИЯ И МАРКЕТИНГ С DR GOPAL KUTWAROO В ДУБАЙ

21 - 26 ноември 2023 г.
Дубай, Hotel Indigo Dubai Downtown*****, by InterContinental Hotels Group
Лектор: Dr GOPAL KUTWAROO, BScEcon, MScEcon, MCIM, ICP-PDM - Консултант и глобален бизнес лидер с дългогодишна кариера като вицепрезидент и главен маркетингов директор на компании като: Microsoft, Dell, Siemens, BT, Nokia, Lego

MasterClass: UNLEASHING SUCCESS! LEADERSHIP, STRATEGY AND MARKETING WITH DR GOPAL KUTWAROO IN DUBAI

November 21 - 26, 2023
Dubai, Hotel Indigo Dubai Downtown*****, by InterContinental Hotels Group
Lecturer: Dr GOPAL KUTWAROO, BScEcon, MScEcon, MCIM, ICP-PDM - Distinguished global business leader with a progressive career as a former Global Vice President, CMO, and VP at companies including: Microsoft, Dell, Siemens, BT, Nokia, Lego

Онлайн семинар: „ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА – ВЪПРОСИ ОТ ПРАКТИКАТА“

23 ноември 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Практически курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

1 декември 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Семинар: „ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА И ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА“

11 - 15 декември 2023 г.
Лисабон, х-л Olissippo Marquês de Sá ****
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА