Предстоящи семинари

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

30 и 31 март 2023 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА и Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

Семинар: „ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА. ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА И ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ“

31 март – 2 април 2023 г.
гр. Велинград, ARTE Spa&Park Hotel *****
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВА ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА РАМКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

3 и 4 април 2023 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн семинар: „ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“

5 април 2023 г., 14.30 - 17.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА – преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Практически курс: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

6 април 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании

Онлайн обучение: „ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ИЗМАМИ В КОМПАНИИТЕ“

7 април 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБА ПОПОВА – директор, дирекция „Правни въпроси“, Paysafe Group

Онлайн семинар: „ПРАВЕН АНАЛИЗ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БИЗНЕС (LEGAL DUE DILIGENCE)“

19 април 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Присъствен семинар: „ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА“

20 април 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ“

21 април 2023 г., 09.30 - 11.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Практически курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

24 април 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, София Тех Парк, бул. “Цариградско шосе” № 111, сграда Инкубатор
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн семинар: „ОСОБЕН ЗАЛОГ НА ВЗЕМАНИЯ. МЕРКИ НА ПРИНУДА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ. КОМЕНТАР НА ВНЕСЕНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗИДЗОЗ ОТ 06.01.2023 Г.“

25 април 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – юрист, специалист по въпросите на правния режим на особените залози

Онлайн обучение: „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. НОРМАТИВЕН РЕЖИМ, ПОНЯТИЯ И СИСТЕМИ“

27 и 28 април 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Практически курс: „МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ“

9 май 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектори: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант и ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ - Психолог и обучител

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ГПК“

11 и 12 май 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Практически курс: „КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ“

17 май 2023 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн семинар: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ“

19 май 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Практически курс: „УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ“

29 май 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА