Предстоящи семинари

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН AML КУРС“

12, 13 и 14 юни 2024 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Обучител: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

17, 18 и 19 юни 2024 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ESG РЕГУЛАЦИИТЕ. ДИРЕКТИВАТА CSRD. ПРОМЕНИ В ДОКЛАДВАНЕТО. НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА УСТОЙЧИВОСТТА – ESRS“

20 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: FLORENCE WIJSBROEK / ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА - председател на Балкански институт за устойчиво развитие

Онлайн семинар: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕДНОСТРАННИ ПРОМЕНИ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ТРЕТА СТРАНА“

21 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. ВИДОВЕ ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

24 и 25 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ“

27 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р МАРГАРИТА ХУБЕНОВА-ПОПОВА – юрист, сертифициран професионалист по защита на личните данни, консултант по Закона за защита на лицата, подаващи информация за нарушения

Онлайн обучение: „НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ЦИФРОВА САМОЛИЧНОСТ“

28 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: проф. д.н. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – професор по право на информационните и комуникационните технологии, съдружник и учредител на адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко"

Онлайн обучение: „НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

4 и 5 юли 2024 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн семинар: „НОВАТА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2024/1233 ОТ 24 АПРИЛ 2024 Г. ОТНОСНО ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ЕДИННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“

8 юли 2024 г., 09.30 - 11.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ИЛИЯНА СЪБИНОВА – адвокат, експерт в областта на трудовото право, хоноруван асистент по трудово право в УНСС

Онлайн семинар: „НОВАТА НАРЕДБА ЗА РЕДА И ДАННИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЗАЕТОСТТА“

15 юли 2024 г., 14.30 - 16.55 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

17 и 18 юли 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИТЕ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА. ПРОМЕНИ В ЗЗБУТ. РЕГИСТЪР НА ЗАЕТОСТТА И ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ТРУДОВ ЗАПИС (ЕЛЕКТРОННИ ТРУДОВИ КНИЖКИ)“

17 юли 2024 г., 14.30 - 16.40 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ФОРМА, ВАЛИДНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. РАЗЛИКА МЕЖДУ ТРУДОВ ДОГОВОР И ДОГОВОР ПО ЗЗД И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН“

19 юли 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. НОВИЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ“

17 септември 2024 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ПРАКТИКА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ“

24 - 28 септември 2024 г.
Барселона, х-л Grupotel Gran Via ****
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН ESG КУРС“

3 и 4 октомври 2024 г., 09.30 - 17.30 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша
Лектор: FLORENCE WIJSBROEK / ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА - председател на Балкански институт за устойчиво развитие

Практически курс: „КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ“

10 октомври 2024 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн семинар: „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ПРЕДСТОЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТНОСНО РАВНОТО ЗАПЛАЩАНЕ МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ“

24 октомври 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: АГЛАЯ САМОКОВЛИЙСКА – адвокат в Софийска адвокатска колегия и собственик на „Еднолично адвокатско дружество Самоковлийска“, експерт в областта на трудовото, корпоративното и облигационното право

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА