Предстоящи семинари

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС“

10 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП“

14 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Присъствен семинар: „НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ. ВИДОВЕ КОНДИКЦИОННИ ИСКОВЕ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

15 февруари 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: „ПРАВЕН АНАЛИЗ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БИЗНЕС (LEGAL DUE DILIGENCE)“

16 февруари 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ“

17 февруари 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ. АКТУАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ“

20 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Онлайн семинар: „НИЩОЖНОСТ И УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ ПО ЗЗД. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

21 и 22 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ – Съдия в Районен съд – София

Онлайн семинар: „КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

21 февруари 2023 г., 14.30 - 17.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ. ДОГОВОР ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ И СУБЛИЗИНГ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА“

23 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ - Началник на отдел „Необслужвани експозиции" в УниКредит Лизинг ЕАД

Практически курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

24 февруари 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА И ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ“

27 февруари 2023 г., 14.30 - 17.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

27 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Присъствен семинар: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. ДОКАЗВАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“

7 март 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Практически курс: „КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ“

9 март 2023 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ И ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО“

10 март 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн семинар: „ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ООД И АД – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ГРЕШКИ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ И КАК ДА ГИ ИЗБЕГНЕМ“

13 март 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

15, 16 и 17 март 2023 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ

Онлайн семинар: „СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА И ПРАКТИКА НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

20 март 2023 г., 14.30 - 17.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МЕДИАЦИЯТА. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА. ПРОМЕНИ В ГПК. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА МЕДИАЦИОННА ПРОЦЕДУРА“

21 и 22 март 2023 г., 14.30 – 17.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЕЛИЗА НИКОЛОВА – Адвокат, председател на УС на Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ)

Ваканционен семинар: „ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА. ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА И ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ“

29, 30 и 31 март 2023 г.
гр. Велинград, ARTE Spa&Park Hotel *****
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

30 и 31 март 2023 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА и Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА