Предстоящи семинари

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

17 и 18 юли 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИТЕ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА. ПРОМЕНИ В ЗЗБУТ. РЕГИСТЪР НА ЗАЕТОСТТА И ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ТРУДОВ ЗАПИС (ЕЛЕКТРОННИ ТРУДОВИ КНИЖКИ)“

17 юли 2024 г., 14.30 - 16.40 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ФОРМА, ВАЛИДНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. РАЗЛИКА МЕЖДУ ТРУДОВ ДОГОВОР И ДОГОВОР ПО ЗЗД И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН“

19 юли 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. НОВИЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ“

17 септември 2024 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн семинар: „ESG РЕГУЛАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА (CSRD)“

18 септември 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Доц. д-р МАРИНА СТЕФАНОВА - директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление" към СУ „Св. Климент Охридски", председател на Българската асоциация на специалистите по устойчивост (БАКСОС)

Онлайн семинар: „СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД“

19 септември 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ПРАКТИКА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ“

24 - 28 септември 2024 г.
Барселона, х-л Grupotel Gran Via ****
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн семинар: „НОВАТА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2024/1233 ОТ 24 АПРИЛ 2024 Г. ОТНОСНО ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ЕДИННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“

26 септември 2024 г., 09.30 - 11.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ИЛИЯНА СЪБИНОВА – адвокат, експерт в областта на трудовото право, хоноруван асистент по трудово право в УНСС

Онлайн обучение: „СЪВРЕМЕННИТЕ КИБЕРАТАКИ, ОСНОВНА ЗАПЛАХА ЗА БИЗНЕСА. КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА МРЕЖОВИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (NIS 2)“

30 септември 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ - Началник на отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване“ в дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН ESG КУРС“

3 и 4 октомври 2024 г., 09.30 - 17.30 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша
Лектор: FLORENCE WIJSBROEK / ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА - председател на Балкански институт за устойчиво развитие

Практически курс: „КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ“

10 октомври 2024 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Семинар: „ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП“

23, 24 и 25 октомври 2024 г.
Комплекс „Тракиец“ ****, с. Житница
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн семинар: „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ПРЕДСТОЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТНОСНО РАВНОТО ЗАПЛАЩАНЕ МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ“

24 октомври 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: АГЛАЯ САМОКОВЛИЙСКА – адвокат в Софийска адвокатска колегия и собственик на „Еднолично адвокатско дружество Самоковлийска“, експерт в областта на трудовото, корпоративното и облигационното право

Онлайн курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

30 и 31 октомври 2024 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Семинар: „ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. НАЙ-ВАЖНОТО В ПРАВНАТА УРЕДБА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ, ОТПУСКИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД“

20 - 24 ноември 2024 г.
Мадрид, Hotel Agumar ****
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА