Предстоящи семинари

Онлайн семинар: „СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ“

28 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн семинар: „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

29 ноември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч. и 30 ноември 2022 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: ЦВЕТАНА ЯНКОВА - Данъчен експерт по ЗКПО, МОНИКА ПЕТРОВА – Методолог по прилагането на ЗДДС в НАП и ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - Методолог по ЗДДФЛ в НАП

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

1 и 2 декември 2022 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА и Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

Онлайн обучение: „ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ВИДЕО И ЕЛЕКТРОННИТЕ ИГРИ КАТО ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“

7 декември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Д-р ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА – Адвокат, член на Европейски правен институт, учредител на Сдружение „Съвет по нормотворчество“

Присъствен семинар: „СКЛЮЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ СРЕЩУ ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ. ИСК ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕ“

9 декември 2022 г., 09.30 - 13.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Практически курс: „УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ“

12 декември 2022 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РАЗЛИЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ“

15 декември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РАЗЛИЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ“

19 декември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „УЧРЕДЯВАНЕ, ВНОСКИ И КАПИТАЛ ПРИ ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА“

19 януари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ОТ 2020 Г.“

23 януари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МЕДИАЦИЯТА. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА. ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

24 и 25 януари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЕЛИЗА НИКОЛОВА – Адвокат, председател на УС на Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ)

Онлайн семинар: „ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ. ДОГОВОР ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ И СУБЛИЗИНГ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА“

26 януари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ - Началник на отдел „Необслужвани експозиции" в УниКредит Лизинг ЕАД

Онлайн обучение: „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ“

27 януари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: МАРИНА МУЧАКОВА - Данъчен консултант

Присъствен семинар: „КОСВЕН ИСК ПО ЧЛ. 134 ЗЗД И ПАВЛОВ ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

30 януари 2023 г., 09.30 - 13.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Практически курс: „ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ“

9 февруари 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС“

10 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн семинар: „ПРАВЕН АНАЛИЗ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БИЗНЕС (LEGAL DUE DILIGENCE)“

16 февруари 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ“

17 февруари 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Присъствен семинар: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. ДОКАЗВАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“

7 март 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

15, 16 и 17 март 2023 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА