Предстоящи семинари

Онлайн курс: „УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ“

24 и 25 април 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн обучение: „ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ СЪДЕБНИ ПОРЪЧКИ“

24 април 2024 г., 14.30 - 17.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Съдия НИКОЛАЙ ЧАКЪРОВ – Заместник-председател на Софийски районен съд

Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ“

8 май 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА – Държавен експерт в Комисията за защита на личните данни

Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ АКТ ЗА ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ (DIGITAL SERVICES ACT)“

9 май 2024 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА - Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. НОВИЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ“

13 май 2024 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн обучение: „ПРАВНА УРЕДБА НА КРИПТОВАЛУТИТЕ. ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ“

14 май 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: адв. ГИНКА ХРИСТОВА – външен affiliate преподавател към Hаrvard University

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИТЕ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА. ПРОМЕНИ В ЗЗБУТ. РЕГИСТЪР НА ЗАЕТОСТТА И ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ТРУДОВ ЗАПИС (ЕЛЕКТРОННИ ТРУДОВИ КНИЖКИ)“

17 май 2024 г., 09.30 - 11.40 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. ВИДОВЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ. ПРИЕМАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА“

20 май 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ИЛИЯНА СЪБИНОВА – адвокат, експерт в областта на трудовото право, хоноруван асистент по трудово право в УНСС

Онлайн семинар: „ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК. НЕПЛАТЕНИ ОТПУСКИ. ЦЕЛЕВИ ОТПУСКИ. РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ, ОТЛАГАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ. ЗАКОНОВИ ПРЕДПОСТАВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ“

21 май 2024 г., 09.30 - 11.40 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн курс: „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ“

22 и 23 май 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Семинар: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

26 - 30 май 2024 г.
Прага, х-л Barcelo Occidental Praha Five****
Лектор: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании

Онлайн семинар: „ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НA МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ“

31 май 2024 г., 09.30 - 11.40 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн обучение: „НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ. ВИДОВЕ КОНДИКЦИОННИ ИСКОВЕ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

3 и 4 юни 2024 г., 3 юни - 09.30 – 12.45 ч., 4 юни – 14.00 – 17.15 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Присъствен семинар: „ЗАЩИТА ПРИ НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ЗАПОВЕДНОТО И ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО. АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА И НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

6 юни 2024 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: КОНСТАНТИН КУНЧЕВ - съдия в Софийски районен съд

Онлайн семинар: „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ПРЕДСТОЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТНОСНО РАВНОТО ЗАПЛАЩАНЕ МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ“

7 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: АГЛАЯ САМОКОВЛИЙСКА – адвокат в Софийска адвокатска колегия и собственик на „Еднолично адвокатско дружество Самоковлийска“, експерт в областта на трудовото, корпоративното и облигационното право

Онлайн обучение: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ“

10 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН AML КУРС“

12, 13 и 14 юни 2024 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Обучител: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

17, 18 и 19 юни 2024 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ESG РЕГУЛАЦИИТЕ. ДИРЕКТИВАТА CSRD. ПРОМЕНИ В ДОКЛАДВАНЕТО. НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА УСТОЙЧИВОСТТА – ESRS“

20 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: FLORENCE WIJSBROEK / ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА - председател на Балкански институт за устойчиво развитие

Онлайн семинар: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕДНОСТРАННИ ПРОМЕНИ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ТРЕТА СТРАНА“

21 юни 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА