Предстоящи семинари

Практически курс: „УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ“

29 май 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн семинар: „СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД“

31 май 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

2 юни 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – юрист, доктор по гражданско и семейно право към СУ „Св. Климент Охридски”, консултант по въпросите на принудителните изпълнения и особените залози

Семинар: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА С ЦАИС ЕОП. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП“

2, 3 и 4 юни 2023 г.
гр. Велинград, спа х-л „Двореца“ *****
Лектори: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки и КРИСТИНА ВАСИЛЕВА - Главен експерт в дирекция „Законодателство и методология“ в Агенцията по обществени поръчки

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН AML КУРС“

5, 6 и 7 юни 2023 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Обучител: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн семинар: „ESG РЕГУЛАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА (CSRD)“

6 юни 2023 г., 14.30 - 17.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: Доц. д-р МАРИНА СТЕФАНОВА - директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление" към СУ „Св. Климент Охридски", председател на Българската асоциация на специалистите по устойчивост (БАКСОС)

Практически курс: „ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ“

8 юни 2023 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн семинар: „ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НЕЙНИТЕ ОРГАНИ. ОСНОВАНИЯ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО“

12 юни 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ“

15 юни 2023 г., 09.30 - 11.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИКАТА. ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ“

20 юни 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „НОВИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ“

22 юни 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“ и 3 г. опит като главен юрисконсулт на Комисията за защита на личните данни

Онлайн обучение: „ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ. ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ. ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВ РИСК“

6 и 7 юли 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Практически курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

17 юли 2023 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Сертификационен курс „УСПЕШНИЯТ МЕНИДЖЪР“

4 и 5 октомври, 11 и 12 октомври, 18 и 19 октомври и 25 и 26 октомври 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Обучители: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант, ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор, ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ - Психолог и обучител и ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ - Експерт по корпоративни финанси

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА