Предстоящи семинари

Онлайн обучение : „ООД И АД В ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

30 май 2022 г., 09.30 - 16.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

Онлайн семинар: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

3 юни 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ХРИСТО КОПАРАНОВ – експерт по право на защита на потребителите, адвокат в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“

Практически курс: „МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ“

9 юни 2022 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Лектори: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант и ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ - Психолог и обучител

Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА С ЦАИС ЕОП. ПРАКТИКА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ“

10 юни 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн семинар: „РЕФОРМАТА В АВТОРСКОТО ПРАВО“

13 юни 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: АНА ЛАЗАРОВА – Адвокат, представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), председател на сдружение "Цифрова република"

Онлайн обучение: „ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ“

15 юни 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Онлайн обучение: „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА“

20 и 21 юни 2022 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА и Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

Практически курс: „КАК ДА ПРОДАВАМЕ ПОВЕЧЕ“

30 юни 2022 г., 09.15 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

4 и 5 юли 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн семинар: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

7 юли 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - Съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: “ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС”

11 юли 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА