Предстоящи семинари

Онлайн обучение: „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ“

26 януари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: МАРИНА МУЧАКОВА - Данъчен консултант

Онлайн курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

27 и 28 януари 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн обучение: „ТЪРГОВСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ В ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

4 февруари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „КИБЕРСИГУРНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА“

10 февруари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ - Началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР

Онлайн семинар: „ИСКОВЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

11 февруари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн обучение: „ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ“

16 февруари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Онлайн семинар: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ (ПРАКТИКА НА ВКС)“

17 и 18 февруари 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КОСТАДИНКА НЕДКОВА – съдия във Върховния касационен съд

Онлайн обучение: „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА“

24 и 25 февруари 2022 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА и Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ

Онлайн курс: „МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ“

10 и 11 март 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектори: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант и ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ - Психолог и обучител

Онлайн семинар: „НИЩОЖНОСТ И УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ ПО ЗЗД. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

14 и 15 март 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: д-р ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ – Съдия в Районен съд – София

Онлайн обучение: „ЗМИП ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОДИТОРИ И ОЦЕНИТЕЛИ“

17 и 18 март 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
НАТАША ИГНАТОВА – икономист, главен експерт в екипа, отговорен за превенцията на изпирането на пари в Алианц Банк България АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА