Предстоящи семинари

Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП“

25 и 26 януари 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ГПК“

28 и 29 януари 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн обучение: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГПК, АПК И ДОПК“

4 февруари 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектори: КРАСИМИР МАШЕВ - Съдия в Апелативен съд – София, ЛЮБКА ПЕТРОВА - Заместник-председател на Административен съд София–град

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

5 февруари 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“

8 февруари 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн курс: „МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ“

10 и 11 февруари 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектори: АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант и ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ - Психолог и обучител

Онлайн обучение: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГПК, АПК И ДОПК“

12 февруари 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектори: КРАСИМИР МАШЕВ - Съдия в Апелативен съд – София, ЛЮБКА ПЕТРОВА - Заместник-председател на Административен съд София–град

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

18 и 19 февруари 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн обучение: „ПРОМЕНИ В ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“

22 февруари 2021 г., 09.30 - 13.00 ч. и 23 февруари 2021 г., 13.30 - 17.00 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане

Онлайн семинар: „ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – с МАДЛЕН АЛГАФАРИ“

5 март 2021 г., 09.30 - 12.30 ч.
Онлайн
Водещ: МАДЛЕН АЛГАФАРИ - психотерапевт, писател, преподавател, режисьор

Онлайн обучение: „НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ. ВИДОВЕ КОНДИКЦИОННИ ИСКОВЕ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

11 и 12 март 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн обучение: „ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА“

24 и 25 март 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

7, 8 и 9 април 2021 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и ПЕТЪР КИРКОВ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА