Предстоящи семинари

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. СЪОТНОШЕНИЕ С ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОДОВ И ЗАНН“

9 и 10 април 2020 г., 09.30 - 12.15 ч.
Онлайн
Лектор: Съдия ЛЮБКА ПЕТРОВА - Заместник-председател на Административен съд София – град

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗМИП. НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА“

14 и 15 април 2020 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

22 и 23 април 2020 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА“

29 април 2020 г., 09.30 - 13. 00 ч.
Онлайн
Лектор: ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, CIA, ACCA - Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ“

30 април 2020 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.


КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА