Предстоящи семинари

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ПРОЦЕС ПО ИЗДАВАНЕ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА“

28 ноември 2023 г., 12.00 - 15.30 ч., МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ - Главен директор на дирекция „Карти и терминали“ в БОРИКА АД и ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен експерт, лектор и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството

Онлайн семинар: „ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“

29 ноември 2023 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“

30 ноември 2023 г., 09.30 - 11.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

4 и 5 декември 2023 г., 09.30 - 12.50 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА и Адв. ВИКТОРИЯ ВЕЛЕВА

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ПРОЦЕС ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА“

4 декември 2023 г., 14.30 - 17.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: ТАНЯ ОБУЩАРОВА - Главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България и ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен експерт, лектор и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ В ГРАЖДАНСКОТО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ ПО ГПК. ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“

6 декември 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - Съдия в Апелативен съд – София

Семинар: „ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА И ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА“

11 - 15 декември 2023 г.
Лисабон, х-л Olissippo Marquês de Sá ****
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ПРОЦЕС ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА“

14 декември 2023 г., 14.00 - 17.15 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектори: ТАНЯ ОБУЩАРОВА - Главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България и ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен експерт, лектор и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството

Онлайн обучение: „НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

15 декември 2023 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ“

18 декември 2023 г., 09.30 - 11.55 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. ПРИЕМАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ. ВИДОВЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ“

22 януари 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“

Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ“

23 януари 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р МАРГАРИТА ХУБЕНОВА-ПОПОВА – юрист, сертифициран професионалист по защита на личните данни, консултант по Закона за защита на лицата, подаващи информация за нарушения

Онлайн обучение: „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ“

25 януари 2024 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: МАРИНА МУЧАКОВА - Юрист, данъчен консултант и Управляващ съдружник на счетоводна и данъчна кантора Веста Консулт

Присъствен семинар: „ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ТРАВМИ ВЪРХУ ЖИВОТА НИ И КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ТЯХ“

27 януари 2024 г., 09.30 - 17.45 ч.
гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1
Водещ: ЦВЕТА ТОПУЗЛИЕВА - психолог, когнитивно-поведенчески и схема терапевт, хипнотерапевт и EMDR терапевт

„КУРС ЗА ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ“

21 и 22 февруари 2024 г., 09.30 - 13.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: д-р МАРГАРИТА ХУБЕНОВА-ПОПОВА – юрист, сертифициран професионалист по защита на личните данни, консултант по Закона за защита на лицата, подаващи информация за нарушения

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА