Предстоящи семинари

Онлайн курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

22 и 23 юли 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Присъствено обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

26 юли 2021 г.
гр. София, Парк хотел Витоша
Лектор: АНТОН МИХАЙЛОВ – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица

Присъствен семинар: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НИЩОЖНОСТТА И УНИЩОЖАЕМОСТТА НА СДЕЛКИТЕ”

14 септември 2021 г.
гр. София, Парк хотел Витоша
Лектор: д-р ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ – Съдия в Районен съд – София

Онлайн обучение: „ПРАВНА УРЕДБА НА КРИПТОВАЛУТИТЕ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И БЪДЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ“

17 септември 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектори: адв. ГИНКА ХРИСТОВА – външен affiliate преподавател към Hаrvard University и СЛАВИ ТАНКЕИН – юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност

Онлайн обучение: „ООД И АД В ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

20 и 21 септември 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

Присъствено обучение: “ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

27 септември 2021 г.
гр. София, Парк хотел Витоша
Лектор: ЯНКО КОСТАДИНОВ - управител на „Негометрикс България“ ЕООД

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА