Предстоящи семинари

Онлайн курс: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“

4 и 5 юли 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт и бизнес консултант

Онлайн семинар: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

7 юли 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - Съдия в Апелативен съд – София

Онлайн семинар: “ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС”

11 юли 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн обучение: „КОСВЕН ИСК ПО ЧЛ. 134 ЗЗД И ПАВЛОВ ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

14 юли 2022 г., 09.30 - 13.30 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн обучение: „НОВА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

18 и 19 юли 2022 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция "Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Онлайн обучение: „ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ. ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ“

21 юли 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ“

16 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн: през платформата Zoom
Лектор: СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ - Началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР

Онлайн обучение: „ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ“

19 и 20 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн курс: „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ“

28 и 29 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн семинар: „СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, ДЯЛОВЕ В ООД И АКЦИИ“

30 септември 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. НОРМАТИВЕН РЕЖИМ, ПОНЯТИЯ И СИСТЕМИ“

3 и 4 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА - професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

Онлайн семинар: „ПРАВНИ АСПЕКТИ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ“

7 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: Адв. АТАНАС КОСТОВ - Управляващ съдружник на правна кантора "Юсаутор"

Онлайн семинар: „ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА“

10 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС“

14 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: ЛЮБКА ПЕТРОВА – съдия във Върховния административен съд

Онлайн семинар: „ИСКОВЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

17 октомври 2022 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн, през платформата Zoom
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА