Предстоящи семинари

Онлайн семинар: „ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – с МАДЛЕН АЛГАФАРИ“

5 март 2021 г., 09.30 - 12.30 ч.
Онлайн
Водещ: МАДЛЕН АЛГАФАРИ - психотерапевт, писател, преподавател, режисьор

Онлайн обучение: „АВТОРСКОТО ПРАВО В ДИГИТАЛНА СРЕДА“

9 март 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: адв. БИЛЯНА АНГЕЛОВА – представител по индустриална собственост и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

Онлайн семинар: „ПРЕГОВОРИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА“

10 март 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Водещ: Доц. д-р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА - професионален трейнър, консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифициран трейнър по НЛП и Коучинг.

Онлайн обучение: „НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ. ВИДОВЕ КОНДИКЦИОННИ ИСКОВЕ – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

11 и 12 март 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн обучение: “ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. НОВИ МОДУЛИ В ЦАИС ЕОП“

15 март 2021 г., 09.00 - 12.35 ч.
Онлайн
Лектор: ЯНКО КОСТАДИНОВ - управител на „Негометрикс България“ ЕООД

Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО“

18 и 19 март 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – съдия във Върховния касационен съд

Онлайн обучение: „ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА“

24 и 25 март 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

Онлайн курс: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

29 и 30 март 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн обучение: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

2 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - Съдия в Апелативен съд – София

Онлайн курс за: „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“

7, 8 и 9 април 2021 г., 09.30 - 15.00 ч.
Онлайн
Лектори: Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА, Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ и ПЕТЪР КИРКОВ

Онлайн семинар: „ЗАСТРАХОВКА НА ФИНАНСОВ И КРЕДИТЕН РИСК. ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ“

12 и 13 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

Онлайн обучение: „ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ“

16 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Онлайн семинар: „НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ“

19 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: aдв. ЖУЛИЕТА МАНДАЖИЕВА, LL.M. – експерт в областта на технологичното право

Онлайн обучение: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП В КОНТЕКСТА НА 6-ТА AML ДИРЕКТИВА“

21 април 2021 г., 09.30 - 14.00 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

Онлайн курс: „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ“

22 и 23 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Онлайн обучение: „ПРОМЕНИ В ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“

26 и 27 април 2021 г., 09.30 - 13.00 ч.
Онлайн
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане

Онлайн обучение: „ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЯВАНЕ НА ИСКОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ИЗМЕНЕНИЕ НА ИСКОВЕ ПО ГПК“

28 и 29 април 2021 г., 09.30 - 12.45 ч.
Онлайн
Лектор: КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events.

КОМПАНИИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА